Bejelentkezés
Oldalainkat 14 vendég böngészi
Címlap TBDSZ A TBDSZ története

 

A Társadalombiztosítási Dolgozók Szakszervezete (rövidítve: TBDSZ) 1989-ben alakult, a társadalombiztosításban dolgozó munkavállalók országos szervezeteként jött létre. Jelenleg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél, az Emberi Erőforrások Minisztériumánál, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságnál, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál, a fővárosi és megyei kormányhivataloknál rendelkezik tagsággal.

A TBDSZ jogi személy. Az alapszervezetek önálló jogi személyiséggel rendelkeznek. A TBDSZ alapszervezeteit a titkárok vezetik, akinek a munkáját a helyi szakszervezeti bizottság segíti.

A TBDSZ fő célja: a TBDSZ-t alkotó alapszervezetek közös érdekeinek megjelenítése, képviselete és védelme, emellett az alapszervezetek együttműködésének koordinálása, egységes fellépésük szervezése, a közös célkitűzések megvalósításához nélkülözhetetlen szakszervezeti egységek egység és összefogás megteremtése.

A TBDSZ társadalmi szervezet, állami, politikai és munkáltatói szervezetektől független, az Alkotmány és egyéb jogszabályok keretei között saját alapszabálya szerint működik. A TBDSZ a hozzá tartozó alapszervezetek munkavállalóinak, továbbá nyugdíjasainak önálló érdekvédelmi, érdekképviseleti szervezete, amelynek szerveződési és működési elveinek gyakorlatában egyaránt érvényesül a szolidaritás és az egyenjogúság elve. A TBDSZ az Alkotmány és a hatályos törvények keretei között fejti ki tevékenységét.

A TBDSZ jogosult és köteles tagsága érdekeit képviselni a munka világával közvetlenül és közvetve összefüggő ügyekben az állami és munkáltatói szervezetek előtt, illetve érdekegyeztető fórumokon.

Élni kíván az állami és munkáltatói döntések előkészítésében való közreműködés lehetőségével, valamint a munkavállalók érdekeit sértő döntések ellen jogi fellépés eszközeivel, nyilvánosság erkölcsi és tartalmi erejével.

Az eredményesebb érdekképviselet érdekében célja együttműködni a civil szervezetekkel, a munka világában működő szervezetekkel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, valamint a kapcsolódó munkáltatói és szakmai szervezetekkel, szakmai kamarákkal.

A TBDSZ fellép tagjainak anyagi és szociális helyzetének és munkakörülményeinek javítása érdekében.

A TBDSZ elősegíti illetve megszervezi munkahelyi tisztségviselőinek képzését, továbbképzését, internetes honlap fenntartását.

A TBDSZ feladata: határozott és hatékony munkahelyi, ágazati és országos munkavállalói érdekképviselet, érdekvédelem és érdekérvényesítés a tagságot érintő törvények és más jogszabályok megállapításának előkészítő eljárása során, valamint azok érvényesítésénél.

A TBDSZ a vonatkozó megállapodások és jogszabályok szerint közvetlenül képviseli az alapszervezetek érdekeit a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetségében (KSZSZ), az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülésben (ÉSZT) és a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórumban (KÉF).

A TBDSZ tagságának túlnyomó része kormánytisztviselői és állami tisztviselői jogviszonyban dolgozik, kisebbik hányada a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozik.

A TBDSZ szervezeti felépítését tekintve a döntéshozó szerv a Küldöttgyűlés. Ügyvivő testülete az Elnökség, amely döntéshozó jogkörrel is rendelkezik azokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe. A TBDSZ tevékenységét a Felügyelőbizottság ellenőrzi.

A TBDSZ általános képviseletére jogosult személy az elnök. Ő képviseli a TBDSZ-t a munkáltatóknál, országos szakszervezeti szövetségekben, minisztériumokban, kormányzati szerveknél, és a nemzetközi kapcsolatokban.

Az elnök munkáját a tiszteletbeli elnök és az alelnök segíti.

A TBDSZ gazdasági felelőse végzi a TBDSZ költségvetésének összeállítását, a pénzügyi beszámoló elkészítését, felel a költségvetés szerinti és folyamatos pénzgazdálkodásért, végrehajtja a TBDSZ pénzügyeivel és vagyonkezelésével kapcsolatos feladatokat.

A TBDSZ jó kapcsolatra törekszik a munkáltatókkal. A TBDSZ elnöke, akadályoztatása esetén a tiszteletbeli elnök vagy az alelnök részt vesz a munkáltatóknál a legfelső szintű vezetői értekezleteken. A TBDSZ figyelemmel kíséri a munkáltatóknál dolgozó munkatársak élet- és munkakörülményeit, és amennyiben észrevételük van, azt a TBDSZ azonnal jelzi a munkahelyi vezetőknek.